Journalist Ann-Magrit Berge

Bondeviksorti 2005 - Fagbladet CreditInform:
Bondeviks siste møte med gjengen på Citadelløya utenfor Stavern før valget i september.
Renteøkningen
Kronekursen er viktigere enn renteøkningen, sier sjeføkonom Tor Steig i NHO.
Les mer

Estland 2005 - Fagbladet CreditInform:
Baltikumsatsing har resultert i norskfinansiert vindmøllepark i Estland.
Les mer

Store orkanskader 2005 - Bladet Megleren
Det store samtaleemnet på årets reassuransekonferanse i Monte Carlo var selvfølgelig skadene etter orkanen Katrina i USA.
Les mer

Russland 2005 - Fagbladet CreditInform:
Å etablere et datterselskap i Murmansk skulle vise seg å bli en møysommeligaffære for et Kirkenes-firma. Men satsingen i lavkostlandet Russland har gjort at man nå kan konkurrere på verdensmarkedet.
Les mer

Mosambik 2005 - www.gårdsplassen.no
Soyabønneproduksjon til Norge - Felleskjøpet har forstått det mange andre som yter u-hjelp ikke har, at man må ha et langsiktig perspektiv og begynne i det små.
Les mer

Unionsoppløsningen i 1905 - Illustrert Vitenskap 2005:
Finland
Sverige
Danmark
Norge

Orgatec Köln 2004 - Arkitektnytt:
Living at work - I en tid da jobben blir en stadig mer integrert del av
livene våre, er det viktig at arbeidsplassen og omgivelsene gjør at vi
trives, og får inspirasjon og arbeidslyst.
Les mer

Irak 2002 - Care:
Spedbarnsdødeligheten er langsomt på retur, matrasjonene er blitt forbedret
og tilgangen på medisiner er bedre.
Les mer